Op 29 september werd er schoolroeien georganiseerd voor diverse klassen van voortgezet speciaal onderwijsschool Bleyburgh uit Sliedrecht. Het betrof kinderen van ongeveer 16 jaar oud met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Er waren 4 groepen van ongeveer 12 leerlingen en 2 docenten per groep.

Er werden verschillende mogelijkheden geboden, zodat de kinderen een keuze mogelijkheid hadden. Er waren mogelijkheden om in de betonnen bak te roeien, of buiten op de roei-train installaties (ergometers) of om met een boot het Wantij op te gaan. Niet alle kinderen durfden in de boot te stappen. Sommigen keken bij het roeien in boten de kat uit de boom en durfden eerst niet. Pas nadat ze zagen dat klasgenoten het wel deden en het leuk vonden, durfden de meesten het toch wel. Soms met enthousiaste kreten, anderen waren heel stil of begonnen verhalen over geheel andere onderwerpen te vertellen, als uiting dat het varen toch wel een grote indruk op hen maakte. De leerkrachten beoordeelden wat verantwoord was.

De kinderen hebben enthousiast aan de verschillende activiteiten deelgenomen en dit is voor herhaling vatbaar. Het was al eerder op 19 mei gedaan met een kleinere groep kinderen.