Wordt ook vriend van STARDO

De “vrienden” van de STARDO bieden financiële ondersteuning. Daarvoor zijn zeker 100 mensen nodig die “vriend” willen worden voor minimaal € 20,- per jaar.
De begroting dient jaarlijks gezond te blijven, zodat de activiteiten voor de deelnemers door kunnen gaan. Daar zijn de Vrienden voor.

Heeft u interesse neem dan contact met ons op via het formulier of via een mailberichtje met uw naam en adres naar: vrienden@stardo.nl
Vermeldt ook voor welk bedrag u wilt bijdragen (minimaal € 20.- per jaar). Wij houden u elk jaar op de hoogte van alle activiteiten d.m.v. het jaarverslag van de Stichting Aangepast Roeien Dordrecht en Omstreken (STARDO).

Nadat uw aanmelding is ontvangen, sturen wij u een bevestiging toe.

Let op: Mocht u anoniem willen blijven dan kunt u een bijdrage storten op
Rabobank rekeningnummer NL 30 RABO 0300 9456 04
t.n.v. Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht o.v.v. “donatie Vrienden”

De “Stichting Vrienden van de Stichting Aangepast Rroeien Dordrecht en Omstreken” staat officieel ingeschreven bij de kamer van koophandel.
RSIN nummer : 8155.28.723

Het bestuur wordt gevormd door drie vrijwilligers, te weten:

voorzitter Lidy de Jong
secretaris Eric Alles secretaris@stardo.nl
penningmeester Jan Wehrmeijer penningmeester@stardo.nl

De ANBI status
ANBJ

Wij hebben de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dan is dat fiscaal interessant voor u. Ons rekeningnummer: Rabobank rekeningnummer NL 83 RABO 0175 2542 81. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/anbi of www.anbi.nl
Heeft u nog vragen of wilt u inlichtingen: Lidy de Jong, voorzitter@stardo.nl, tel. 06 53 40 99 82