AANGEPAST ROEIEN EN VEILIGHEID

Alle boten zijn voorzien van een waterdichte blauwe tas (zie foto) waarin verschillende benodigdheden zitten die kunnen zorgen voor een optimale veiligheid tijdens het roeien. Hij wordt in de boot gelegd door de eerste begeleider die de boot die dag gaat gebruiken en na de laatste tocht weer opgeborgen.

Je vindt er o.a…

  • Instructies voor als er iets gebeurt, voor tijdens en na het roeien; dit lees je in de pdf over Veiligheid.
  • Mobiele telefoon met belangrijke nummers, zoals die van 112 en die van de coördinatoren.
  • Kaart van de omgeving, belangrijk om je positie door te geven.
  • Brand- of isolatiedeken, met zilveren en gouden kant. Te water geraakt en heb je het koud? Dan goud out!
  • Notitieblaadjes en pen

Het is weer een stap verder in ons streven het aangepast roeien voor deelnemers en begeleiders zo veilig mogelijk te maken.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Een lesje in veiligheid is te zien in deze video.

VEILGHEID IN, OP EN BIJ HET WATER

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij worden er regelmatig voorlichtingsavonden gehouden over onderkoeling en wat te doen als je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch in koud water terechtkomt. De belangrijkste uitkomst van die avond is bewustwording. Je hebt weinig tijd om jezelf van onderkoeling te redden.

REDDINGSVEST/ ZWEMVEST

Bij het aangepast roeien dragen de a-roeiers verplicht een reddingsvest. De begeleiders zijn het niet verplicht maar hen wordt wel sterk aangeraden dit ook te doen.
Deze vesten worden elke 2 jaar gecontroleerd en opnieuw voorzien van een keurmerk en datum. Dat betekent dat ze nagekeken zijn en dat onderdelen zijn vervangen.