Stichting Vrienden van de STARDO

Eind 2012 heeft het bestuur van de STARDO via de notaris een nieuwe stichting opgericht met de naam “Stichting Vrienden van de Stichting Aangepast Roeien Dordrecht en Omstreken” (STARDO). Waarom is deze Stichting Vrienden van de Stichting Aangepast Roeien Dordrecht en Omstreken nodig?

Het aangepast roeien kan niet zonder hulp. Hulp in de vorm van financiële ondersteuning! Wij zoeken mensen die voor een klein bedrag per jaar “vriend” van ons willen worden.

De roeiafdeling van mensen met een beperking heeft een kleinschalige opzet. Hoewel de dertig deelnemers een eigen bijdrage betalen, is deze niet voldoende om de jaarlijkse kosten van het roeien te dekken. Met uw “vriendenbijdrage” kan de komende jaren een gezonde exploitatie gevoerd worden.
De belangrijkste activiteiten waar de vrienden voor bijdragen zijn:
Het verschaffen van het benodigde materiaal aangepast aan de behoefte van deelnemers met een beperking.
Het verstrekken van deskundige instructies teneinde de veiligheid en het welzijn van de deelnemers te waarborgen.
Het voorzien in de middelen om de deelnemers deel te laten nemen aan regionale en landelijke manifestaties.

Een voorbeeld van een activiteit is de jaarlijkse roeitocht door de Dordtse Biesbosch staat in onze nieuwsblog.
De veiligheid is gewaarborgd door speciale reddingsvesten voor de deelnemers en begeleiders.

Voor meer informatie, ga naar word ook vriend of stuur een bericht via het contactformulier.