Het vergrootte vlot

Het nieuwe vlot bleek te weinig ruimte te hebben om boten in de insteekhaven te water te laten en er uit te halen en om met een rolstoel langs die haven te rijden. Die haven geeft als inham in het vlot bescherming tegen golfslag en maakt het daardoor veiliger om met een takel mensen uit een rolstoel in een wherry te takelen. Het vlot rond de haven is nu vergroot.