Op 2 december is het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor de Vrijwilligers gevierd.

gehandicapten roeien sinterklaas 2015In totaal 45 vrijwilligers en (oud) bestuursleden waren in de soos aanwezig. In de openingstoespraak memoreerde de Voorzitter, Lidy de Jong, dat er in het afgelopen jaar wegens een 90e verjaardag en een gouden huwelijk een zeer aanzienlijk bedrag aan extra donaties was ontvangen, waarvoor nogmaals dank en hulde.
Na de opening werden de diverse medische aspecten van de roeiers in het algemeen behandeld, welke aandoeningen komen we tegen en moeten we daar wat aan doen?? Alle bijzonderheden staan in het “Blauwe Boek’, wat in de kast ligt, maar weten we dat en is dat belangrijk??. Niet echt, haast alle roeiers hebben een stabiele eindfase bereikt. Gebruiken we de map met de nood telefoon??

Nogmaals werd het veilig omgaan met de roeiers in de roeibak, op het voorplein, loopbrug, vlot, bij in- en uitstappen en tijdens het roeien benadrukt.gehandicapten roeien sinterklaas 2015

Afgesproken werd om tot de lente allemaal een reddingsvest te dragen, ook vrijwilligers kunnen onderkoeld raken. Na de veiligheidspresentatie werden de scheidende vrijwilligers, Liesbeth, Ad en Jos toegesproken door Maarten en in de bloemetjes gezet.

In afwachting van een aangekondigd bezoek werd alvast begonnen aan de borrel, Sinterklaas arriveerde enigszins laat en verwaaid en hield een lollige toespraak over aangepast en dus ook onaangepast roeien, wat dat was en of wij daar ook zo goed in waren! Uiteraard werd hierover nog lang doorgepraat.