Op donderdag 15 december is er door de donderdag roeiploeg de jaarlijkse kerstlunch georganiseerd in de sociëteit, zoals gewoonlijk weer prima door Maarten c.s. geregeld.