vso school de stroom dordrechtvsoMaandag 27 januari j.l. kwamen vijf leerlingen van VSO- school “De Stroom” uit Dordrecht kennis maken met het aangepaste roeien.

Hebben we nog jong talent gezien?
Elk jaar maken leerlingen van de Stroom die niet mee gaan met het winterkamp kennis met diverse sporten.Vijf jongens en drie begeleiders verschenen al vroeg bij ons indoorroeicentrum.
Twee werden meteen aan het roeien gezet o.l.v. Hans van Lelieveld en Aad Roskam. De anderen kregen een rondleiding over de roei. In de werkplaats werd zelfs nog schuurpapier vastgehouden, maar daarna was ’t zover: in de roeibak en halen maar. Een van de jongens toonde zeer veel enthousiasme en is zeker een potentiële kandidaat voor b.v. de woensdagmiddag. Wat opviel is dat hij bleef doorgaan zowel scullend en later ook met één riem terwijl de anderen aan de ronde tafel een boterhammetje aten en wat dronken. Rond half twaalf vertrokken ze weer met het busje naar de school aan de Reeweg Zuid .. een ervaring rijker!

27 januari 2014, Jan Wehrmeijer